BEOORDELINGSFORMULIER ARTIKEL

NAAM:____________________________________________ Klas __________

Onderdeel Opmerkingen Datum Paraaf docent
Plan van aanpak Met docent besproken; ingeleverd.    
Bronnen Ter goedkeuring voorgelegd.    
Samenvattingen van het leeswerk Met de hand geschreven, ingeleverd. (ballonnenschema's)    
Titelpagina. Bevat de titel en naam van de leerling.    
Inhoudsopgave. Titels en paginanummers. Lijst van illustraties met bronvermelding. (URLs)    
Inleiding. (in de derde persoon) Beschrijving, indeling .    
De hoofdstukken. titel, begin op een nieuwe pagina; eigen woorden.    
Bespreking. (in de derde persoon) Samenvatting. Conclusies, eigen mening, met argumenten onderbouwd.    
Bronnenlijst. (aan het eind) Titel, auteur, . URLs    
Gebruik van illustraties. Toepasselijk en op de juiste plaats ingevoegd. Met bijschrift.    
Inlevering. Op tijd ingeleverd, bij thomasmore@lycos.nl Documentatiemap apart aan docent overhandigd    

OPMERKINGEN:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________