Hartelijk welkom in Pieters studiehuis.
Sommigen zullen wel denken, dat er nogal wat open deuren in dit huis worden ingetrapt, anderen weer zullen de toon wat belerend vinden. Echter, de bedoeling van mijn site is dat je hem kunt gebruiken als studiehulp. Sommige aanwijzingen spreken je niet aan; die gebruik je dan niet. En andere wel. De diverse onderdelen zijn via het hoofdmenu te bereiken.
Ik hoop dat een ieder er wel iets van zijn gading zal kunnen aantreffen en als mijn teksten wat belerend overkomen, denk dan maar dat dat een beroepsafwijking van de auteur is.

Klik hier!!             Hier niet klikken!!

Mensen in het algemeen, en leerlingen in het bijzonder, hebben de neiging buitengewoon inefficiënt van de hun ter beschikking staande middelen gebruik te maken. Vooral wordt er veel tijd verlummeld. Ook hebben mensen de neiging tegen een voor hen liggende taak op te zien als tegen een berg: "Moet ik dat allemaal voor die en die dag gedaan hebben? Dat lukt mij nooit!!".
De oplossing voor deze problemen is eenvoudig, maar vereist een behoorlijke zelfdiscipline: deel de taak of taken op in kleine, overzichtelijke deeltaakjes en verdeel die over de ter beschikking staande tijd. Anders gezegd, maak een werkschema of planning. Zo'n deeltaakje is nog wel te behappen. Het is alleen zaak zich strikt aan de planning te houden. Vandaar dat zelfdiscipline een sine qua non is voor het studiehuis

Wat denkt U trouwens van de onderstaande redenering?
Leren leren is onzin! In de de logica kennen wij de wet van het uitgesloten midden. Deze wet zegt, dat iets niet tegelijk waar en onwaar kan zijn.
Neem nu de uitspraak: "Pieter kan leren". Zij kan niet tegelijk waar en onwaar zijn, of zij is waar, of zij is onwaar.
Stel nu, dat deze uitspraak waar is. In dat geval kan Pieter leren, dus hoeft hij niet te leren leren.
Stel nu, dat deze uitspraak onwaar is. Dan kan Pieter niet leren. Dus kan hij ook niet leren leren!
Dus: leren leren is onzin. Moderne flauwekul. Weg ermee!