Het wapen van Leiden Stel, In dat geval kun je Pieters wandeling door Leiden maken.
Ga naar het Centraal Station in Leiden en open deze mobiele website:
Pieter's rondwandeling door Leiden.
Je kunt heen en weer switchen tussen de routebeschrijving en bijbehorende vragen en opmerkingen.
Hierdoor wordt de aandacht gevestigd op diverse "aardigheden" langs de route.
Maar als je samen met iemand anders bent, kan je partner op zijn telefoon naar de vragen en opmerkingen kijken. Of je drukt de route van tevoren af. Zie maar.
Printvriendelijke versie