DE SCHOOL

Een moment uit het schoolleven

Als je op het Thomas Less College de trap afkwam, en je kwam op de eerste verdieping, dan kwam je opeen brede overloop. Rechts had je dan de docentenkamer benevens de kamer van de conrector, en links de aula, die,twee verdiepingen hoog, geheel open was naar het trappenhuis. Links in de aula was er een loopbrug, waar de kamers van de directie en de administrtie op uitkwamen. Liep je door naar beneden, dan zag je rechts de balie van de kantine en links de aula, eigenlijk een gehoorzaal met aan het eind een podium. De aula en belendende ruimten behoorden in de pauzes het domein te zijn van de de leerlingen. In de pauzes, maar in feite waren zij de gehele dag het bezit van leerlingen, die les zouden moeten hebben, maar dat om een of andere redenen op enig moment niet kregen.

Meester P zijn lessen zaten erop. Hij haastte zich over de overloop naar de trap. Door de open deur van hun kamer zag hij de Conrector en de coördinator, met wie hij zijn kamer moest delen in druk gesprek verwikkeld. Op dat moment besluit hij dat hij het geluid niet zal kunnen negeren. Een groepje brugklassers zit ter hoogte van kamer 2 op de loopbrug irritant herrie te maken. Meester P gaat er heen en vraagt:
- Wat doen jullie hier, jongens?
- Wij moeten ons melden bij meester Aarts, (de bewoner van kamer 3 aan de loopbrug)
Inderdaad staat het bord met de pijl "Hier melden" luidkeels naar kamer 3 te wijzen. Op dat moment komt uit kamer 1 de schone Iraanse werkbij (die het later nog tot docent zal schoppen)naar buiten. Ze heeft kennelijk de opdracht de belangrijke bespreking die daar gaande is van het storende lawaai te verlossen.
- Jullie moeten je melden bij eh Henny Broerse?
Ze heeft geen idee wie dat is lijkt het.
-Jongens naar de conciërge, zegt Meester P.
- En daarna weer melden, zegt de schone werkbij, maar dat horen de kinderen niet meer.
Meester P hobbelt achter de leerlingen aan. De conciërge snapt er niets van, Maar Meester P legt de situatie uit.
- Ga maar in de grote aula zitten, zegt hij.

De kinderen gaan, Meester P achter ze aan. Ze gaan bij elkaar aan een grote tafel zitten. En weer herrie maken. Meester P leek het beter ze maar apart te zetten. Dat gaf nogal wat geharrewar, want niemand wou natuurlijk. -Ik zat hier het eerst, claimen minstens drie van de onwilligen. Meester P verliest zijn geduld: -Ik zit hier al twintig jaar! En nou wegwezen.

Hij had de pest in, nu maakte hijzelf de meeste herrie. Ontevreden met deze gang van zaken, liep PL naar boven , naar de kamer van C en C, die nog steeds in druk gesprek verwikkeld zijn. Hij legde de situatie uit. De Contector was verbaasd: - Maar Aarts is er niet en er hangt een bordje met "afwezig" en "melden bij de Conrector" op de deur. - Zal ik ze dan maar even naar boven sturen?

Zo gezegd zo gedaan. Meester P. liep naar elke leerling afzonderlijk: Moest jij je melden bij meester Aarts? Dan moet nu naar de Conrector kijk maar, dat staat op het rode bordje op de deur van kamer 3, waar die pijl naar wijst. Hoofdschuddend en in zichzelf pratend verliet Meester het pand, zich afvragend, waar hij in vredesnaam mee bezig was.