STUDIEWIJZER BIOLOGIE klas 3 H/V


Het jaaroverzicht
Algemene studieaanwijzingen
De leeractiviteiten
Hoe leer je een proefwerk?
Beoordeel je product
Beoordeel je werkwijzeJAAROVERZICHT BIOLOGIE DERDE KLAS havo/atheneum

THEMA

Basisstof

Met Extra basisstof

Aantal lessen basisstof

Voeding en Vertering
33
40
10
Verbranding en ademhaling
23
35
9
De bloedsomloop
18
21
6
Voortplanting
22
25
6
Erfelijkheid en evolutie
12
23
6
Regeling en gedrag
32
42
11
Mens en milieu
18
22
6
Totaal
158
208
54

Dit schema geeft een schatting van het aantal benodigde lessen om de basisstof te maken.
Niet is opgenomen de tijd die nodig is voor nakijken en verbeteren. Daarvoor is per thema een les extra beschikbaar
Lessen voor proefwerken zijn ook niet in het schema opgenomen.

Terug naar boven.

Algemene studieaanwijzingen en werkwijze.

Als je met een nieuw thema begint, maak je eerst een titelblad. Je schrijft daar met grote letters de titel van het thema op. Daaronder schrijf je met gewone letters de dingen die je al weet over het thema. Ook voorspel je wat in het thema volgens jou behandeld wordt. Verder mag je het titelblad versieren met tekeningen, plaatjes en dergelijke.
Als je aan een nieuw hoofdstuk begint, geeft je docent de datum van het proefwerk op. Je gaat kijken welke opdrachten je allemaal moet doen, en verdeelt ze over de beschikbare lessen. Dit vul je in op een planningsformulier. Dit formulier vind je op je CD-ROM.
Bij elke les hoort ook wat huiswerk. Je bepaalt vaak zelf hoeveel huiswerk er nodig is.

In de klas ben je altijd bezig met het uitvoeren van leeractiviteiten. De meest voorkomende zijn teksten lezen en vragen beantwoorden, maar ook moet je praktische opdrachten uitvoeren. Dan moet je waarnemingen verrichten en tekeningen of verslagen maken. De opdrachten maak je op multoblaadjes, of in een groot schrift (A4); dit wordt door je docent bepaald. Je kunt, als dat nodig mocht zijn, altijd blaadjes perforeren met de perforator in de klas.
Je moet altijd bij je hebben, ook op de dag van een proefwerk: je leerboek je knipbladen, multoblaadjes, pen, potlood HB, kleurpotloden of stiften, liniaal, puntenslijper, opbergmap(pen).

Soms moet je alleen werken aan de opdrachten, soms in een groepje. Als je met een groepje werkt, is er steeds een aantal groepstaken te verdelen. De medewerkers van een groepje moeten deze taken om beurten uitvoeren:


Leeractiviteiten.


Terug naar boven.

Hoe leer je een proefwerk?

Meteen de eerste les ben je al voor het proefwerk aan het leren, en dat blijft elke les zo.
Je leert voor een proefwerk door de leeractiviteiten uit te voeren.
Daar komen de volgende dingen nog bij:


Terug naar boven.
Heb je zo gewerkt? Ja Nee
Een planning maken en je eraan houden; zonodig bijstellen.    
In de les en thuis goed geconcentreerd en hard werken.    
De hele schooltijd zo goed mogelijk benutten.    
Aan het begin en aan het eind van de les tijd verlummelen.    
In de les kletsen en thuis alles afraffelen.    
Altijd de buitenkant van de tekst bekijken?    
Voor het maken van de opgaven eerst de bijbehorende tekst lezen.    
De kernwoorden uit de tekst noteren.    
Eerst de vragen lezen, dan het antwoord in de tekst zoeken.    
Onbekende woorden in het woordenboek opzoeken of de docent de betekenis vragen.    
Als ik een antwoord niet weet, met klasgenoot overleggen.    
Als ik een antwoord niet weet, de docent hulp vragen.    
Als ik een antwoord niet weet, gewoon overslaan en later uit het antwoorden boek overschrijven.    
De antwoorden zo kort mogelijk opschrijven.    
De antwoorden met goede zinnen opschrijven.    
De vraag in het antwoord terug laten komen.    
Vragen eerst in klad maken, en na het verbeteren in het net schrijven.    
De vragen netjes verbeteren met rood.    
De D-toets maken.    
De herhalingsstof maken.    
De onderdelen die ik fout had of niet wist, goed bestuderen.    
Zelf stukken tekst samenvatten..    
Zelf proefwerkvragen verzinnen en beantwoorden.    
Moeilijke dingen op apart briefje opschrijven.    
De avond voor een proefwerk heel lang stampen.    
De avond voor een proefwerk nog een paar belangrijke dingen bekijken.    
De avond voor een proefwerk vroeg naar bed gaan.    
De ochtend voor het proefwerk vroeg opstaan en nog even een paar dingen memoriseren.    
Bij het invullen van dit formulier zonder te kijken overal "Ja" aankruisen.    

Terug naar boven.

CONTROLE - en BEOORDELINGSLIJST havo en vwo

THEMA___________________________________DATUM _________________

NAAM_______________________________________KLAS_________

CIJFER: eigen oordeel: ________ Beoordeling door docent: ________________


Waar moet je allemaal op letten?

   ja nee
1. Zijn je blaadjes gebundeld in een mapje?    
2. Heb je alle opdrachten van de basisstof compleet? Aantal opdrachten: …………….    
3. Heb je alle extra basisstof gemaakt? Aantal opdrachten:……………    
4. Heb je alle opgegeven verrijkingsstof compleet ? Aantal opdrachten:………….    
5. Heb je extra verrijkingsstof gemaakt? Aantal opdrachten:…….    
6. Heb je de D-toets ingeplakt?    
7. Heb je een toepasselijk titelblad?    
8. Staat je naam op het titelblad?    
9. Heb je een inhoudsopgave, met paginanummers?    
10. Heb je alle koppen overgenomen? niet onderaan de bladzijde?    
11. Heb je alle koppen onderstreept?    
12. Heb je voldoende regels overgeslagen bij de koppen?    
13. Heb je voldoende ruimte voor verbeteringen?    
14. Zijn de proefjes duidelijk en volledig beschreven?    
15. Zijn de vragen met goede zinnen beantwoord?    
16. Komt overal de vraag terug in het antwoord?    
17. Zijn alle fouten duidelijk en netjes verbeterd, met rood?    
18. Zijn de tabellen uitgevoerd met potlood en liniaal?    
19. Hebben tabellen en plaatjes een bijschrift?    
20. Heb je netjes geschreven en nergens geknoeid?    
21. Heb je Tipp-Ex gebruikt?    
22. Heb je teveel lijm gebruikt?    
23. Heb je uitklapbladen gemaakt?    
24. Heb je er toepasselijke plaatjes bij geplakt? (Uit oude tijdschriften of reclamedrukwerk); Twee per paragraaf?    
25. Is je planningsformulier bijgevoegd?    

OPMERKINGEN van de docent:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________Terug naar boven.