Inhoud van dit document

Hoe werk je in groepjes?
Voorbeeld van een planningsformulier
Evaluatieformulier
WERKEN IN GROEPJES 3tg BIOLOGIE
De taakbelasting voor 3tg is:
drie lesuren (L-uren) plus drie maal een half uur huiswerk (of zelfwerkzaamheid op school) (Z-uren) per week. Gemiddeld komt de taakbelasting neer op vier opdrachten per les, met alles wat erbij hoort.
De werklast per taak wordt in het thema-overzicht voor de planning opgegeven in eenheden, bestaande uit een Z-uur een L-uur.
Een taak bestaat het doorwerken van een of enkele paragrafen met opdrachten.
Alle taken komen in een schrift of in een mapje.
Als alle taken af zijn, wordt het netschrift of de blaadjes ingeleverd, samen met de beoordelingslijst. Het cijfer dat je hiervoor krijgt telt als voortgangstoets.
Alle groepsdeelnemers moeten alle taken compleet inleveren, en op tijd, namelijk op de dag van de eindtoets (E-toets). Als je op de dag van de E-toets afwezig bent, moet je de taken de eerstvolgende les inleveren. Bij niet op tijd inleveren is het cijfer een 1.
Lesuitval en ziekte zijn geen reden om de inleverdatum op te schuiven, maar eventueel wel om je planning aan te passen.

Elke groep bestaat uit vier deelnemers.
Om beurten zijn de deelnemers aanvoerder van de groep.
De aanvoerder mag aan de docent hulp gaan vragen, de anderen niet.

Wat doe je het allereerste lesuur, als je aan een nieuw hoofdstuk begint?
De deelnemers aan de groep verdelen onderling de opdrachten die in de taken staan.
Je verdeelt de opdrachten van een taak over de beschikbare uren. (Zie thema-overzicht)
De opdrachten moeten per taak onderling verdeeld worden.
Elke deelnemer vult zijn of haar planningsformulier (verder) in.

Wat doe je in een Z-uur?
In het Z-uur wordt het volgende L-uur voorbreid.
Je maakt een samenvatting van de tekst in de vorm van een begrippennet.
Je maakt de aan jou toegewezen opdracht(en) in het klad in begrijpelijke zinnen.

Wat doe je in een L-uur?
In het L-uur bespreek je de opdrachten met elkaar. Als je groepje het onderling eens is over de antwoorden, schrijf je ze in het net op. Als alle opdrachten van een taak klaar zijn, maak je de bijbehorende diagnostische toets (D-toets). Als je het met elkaar eens bent, geeft de aanvoerder de antwoorden aan de docent, die ze nakijkt.

Hoe kun je beoordelen of je goed hebt gewerkt?
  1. ·Elke les krijg je een paraaf als je de les goed hebt voorbereid.
  2. ·Elke les krijg je een paraaf, als je je voorafgaande taak naar behoren hebt gemaakt.
  3. ·In de D-toets heeft de groep nul fouten
  4. ·Elke deelnemer is in staat over de hele taak een goede presentatie te houden
  5. kan het goed aan een klasgenoot uitleggen)
  6. ·Op de beoordelingslijst is overal terecht ja ingevuld.
  7. ·De eindtoets is met een voldoende afgerond

Elk falen maar ook elk succes is het gevolg van jouw eigen inzet!


Terug naar het begin

VOORBEELD van een planningsformulier


Thema Zintuiglijke waarneming


Overzicht

Taak Leerstof opdrachten Doelstellingen werklast
1 B1 en B2 1-9 1-4 2
2 B3, B4, 10-15 5-6 1
3 B5, B6 16-22 7-9 1

1 voortgangstoets, 1 eindtoets.
Planning
De kolom mijn aandeel moet je zelf invullen;
in elke taak en in elke les moet je een aandeel hebben.
S=tekst samenvatten , die aan de opdrachten voorafgaat.
M= opdrachten maken        B=opdrachten bespreken en in het net schrijven
D=diagnostische toets maken, bespreken, nakijken   A=aanvoerder

Naam: _______________________________________ Paraaf _____________
  werkzaamheden
UUR Van de groep Mijn aandeel
L1 Oriëntatie op de taken, werkverdeling per taak.  
  Z1 S, M 1-5  
L2 B 1-5,  
  Z2 S, M 6-9  
L3 B 6-9   D 1-4  
  Z3 S, M 10-15  
L4 B 10-15, D 5-6  
  Z4   leren
L5 Voortgangstoets  
  Z5 S, M 16-22  
L6 B 16-22, D 7-9  
  Z6   Pw leren
E-toets    


Terug naar het begin

Beoordelingslijst groepswerk en taken.
Thema: _________________________________________________________________
Naam: __________________________________________________________________
Andere groepsdeelnemers: __________________________________________________
________________________________________________________________________
Klas: ________________   Datum E-toets: ______________________________
Datum ingeleverd: ___________________________
Beoordeling: ________________________________
Onderdeel Ja Nee Opmerkingen
Titelblad      
Koppen      
Alle taken in orde      
Opdrachten werkboek      
D-toets      
Goed gewerkt     Aantal parafen: ___________
Met de hand geschreven      
Planningsformulier      
Goede samenwerking      
Op tijd ingeleverd      

Op- of aanmerkingen:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Terug naar het begin