Studiewijzer Informatica klas 1 m/h/v

Overzicht

Algemene informatie

Werken met Babbage
Werken met Disk-It

Algemeen
Je moet leren werken met verschillende soorten toepassingsprogramma's:
Tekstverwerker, database (gegevensverwerking) en rekenblad, en verder met een web browser, e-mail programma, zoekmachine en presentatieprogramma.
We beginnen met de eerste drie programma's.
Dit doen we met het programma “Disk-it” voor Windows, maar eerst met de methode “Babbage”, waarmee je inmiddels aan de slag bent gegaan.
Iedere leerling werkt in zijn eigen tempo aan de opdrachten uit het boek en bepaalt eigenlijk zelf, hoeveel hij leert. Maar er is wel een mimimaal tempo. Dus je mag wel sneller werken, maar niet langzamer dan in het jaaroverzicht is aangegeven.
Je moet je leerproces uitvoerig documenteren in je schrift; je cijfer is behalve van proefwerkcijfers voornamelijk afhankelijk van je inzet en van de uitvoering van je schrift.
Elke les heb je huiswerk, dit staat aangegeven in de parafenlijst.
In je schrift moeten staan:
Het schrift moet netjes en overzichtelijk zijn.
De opdrachten die klaar zijn, moet je aan je docent laten zien. Als het in orde is, tekent je docent dit af op je opdrachtenoverzicht; dit overzicht wordt maar een keer verstrekt! Lijm of niet het in je schrift. Een voorbeeld zit bij deze studiewijzer.
Aan het eind van de tweede klas moet je een afsluitende opdracht uitvoeren. Daarbij moet je (op papier) een doedag voor alle leerlingen op school organiseren. Hiervoor krijg je een aparte handleiding, maar voor dit moment is het misschien al nuttig te weten wat je ongeveer moet doen; dan weet je meteen wat je eigenlijk moet leren.
Je moet de volgende opdrachtenuitvoeren:

Veel plezier en succes!        
P. van der Linden en W.Ramautar.Hoe moet je werken met Babbage en hoe moet je schrift er uit zien?
Naast je computer staat een lectuurbak. Daarin vind je het Babbage Werkboek en het Babbage Tekstboek. Beide boeken zijn bedoeld voor algemeen gebruik.
Na de les moet je ze weer terugzetten.
Lees de eerst de tekst in je tekstboek en voer daarna de opdrachten uit. Er zijn opdrachten die je met de computer moet doen en er zijn opdrachten die je uit het werkboek moet doen.
LET OP! In het werkboek mag je niet schrijven!
Als je opdrachten uit het werkboek moet maken, dan moet je de vragen overschrijven in je schrift en de antwoorden ook in je schrift opschrijven.
Elk blok in het tekstboek begint met een titelblad. (zie bladzijde 5)
Hierop staat met grote letters de titel van het blok.
Ook in je schrift moet je elk blok met een titelblad beginnen.
In je schrift komen verder de schriftelijke opdrachten te staan.
Je moet het nummer noteren en de vraag overschrijven.
Het antwoord komt op een nieuwe regel.
Voor een nieuwe vraag eerst een regel overslaan.
Welke opdrachten in je schrift moeten komen, staat hieronder.

Overzicht van opdrachten bij Babbage.
  Onderwerp opmerkingen
1.   Werkplan, inloggen. Beginnen met de eerste les
2.   Babbage blok A Opdrachten: 2 en 4.
3.   Babbage blok B Toetsenbord
4.   Babbage blok B Opdrachten: 1 en 2
5.   Babbage blok C typvaardigheid
6.   Babbage blok C  
7.   Babbage blok C  
8.   Babbage blok D systeemkast
9.   Babbage blok D Opdrachten: 1 tot en met 5
10.   Babbage blok F Randapparatuur
11.   Babbage blok F Opdrachten: 1, 2 en 3
12.   Babbage blok G Windows
13.   Babbage blok G  
14.   Babbage blok G Opdrachten: 1, 2, 4, 5 en 6.
15.   Proefwerk Vragen uit het schrift leren.
16.      

Parafenlijst Babbage.
  datum Paraaf
Blok A    
Opdracht 2    
Opdracht 4    
Blok B    
Opdracht 1    
Opdracht 2    
Blok C    
Blok D    
Opdracht 1    
Opdracht 2    
Opdracht 3    
Opdracht 4    
Opdracht 5    
Blok F    
Opdracht 1    
Opdracht 2    
Opdracht 3    
Blok G    
Opdracht 1    
Opdracht 2    
Opdracht 4    
Opdracht 5    
Opdracht 6    
Hoe moet je werken met Disk-It en hoe moet je schrift er uit zien?Elk hoofdstuk begin je met een titelblad.
Hierop staat met grote letters de titel van het hoofdstuk.
Bij elke nieuwe paragraaf maak je een kop met het nummer en de titel.
Deze kop moet je netjes onderstrepen.
Lees de tekst en maak de opdrachten. Noteer elke opdracht in je schrift.
Maak gebruik van de lijst “Wat wil je” en het hulpprogramma, voordat je de docent vragen gaat stellen.
Noteer iedere opdracht die je gemaakt hebt.
Noteer de antwoorden op de vragen met goede zinnen.
Bij de huiswerk opdrachten noteer je ook eerst de kop met nimmer en titel.
Daaronder schrijf je een lijst met belangrijke begrippen uit de tekst, met uitleg erbij.
Deze begrippen kunnen in de tekst cursief gedrukt zijn, maar dat hoeft niet, ook niet cursief gedrukte begrippen moet je kennen.
Disk-it voor Windows. Overzicht opdrachten Thema 1. (3 lessen.)
1.2 tekst editen
1.3 gegevens zoeken
1.4 tekeningen maken en editen
Extra opdrachten.
1, tekst editen
2, brief opstellen
3. gegevens opzoeken
Huiswerk (samenvattingen)
1.5 Stap voor stap.
1.6 Een bak vol chips.
1.7 Klaar… af
Toets: praktijkopdrachten.
9, 10 en 11
Thema 2 (4 lessen)
2.1 lay-out
2.2 gegevens opzoeken
2.3 formules
2.4 voorgrond/achtergrond
Extra opdrachten.
1, opmaak
2, gegevens zoeken
3. spreadsheet wijzigen
Huiswerk (samenvattingen)
2.5 In de supermarkt
2.6 Poen of pin
2.7Hoe werkt een computer?
2.8 De dozensjouwers
Toets: praktijkopdrachten.
10, 11
Thema 3 (4 lessen)
3.1 knippen, plakken, uitlijnen
3.2 zoeken, query maken
3.3 figuur, importeren, kopiëren, plakken
3.4 spreadsheet afmaken
Extra opdrachten.
1, knippen, plakken
Huiswerk (samenvattingen)
3.5 Sporen volgens het boekje
3.6 Gemak dient de mens
3.7 De krant staat er gedrukt op
3.8 Ingewikkelde toepassingen
Toets: praktijkopdrachten.
10, 11, 12
Thema 4 (3 lessen)
4.1 Query maken, standaard brief
4.3 Rapporten
Extra opdrachten.
4. Word Art
Huiswerk (samenvattingen)
4.5 From Paris to Holland
4.6 Soms gaat er wat mis
4.7 Hardware en soft ware
Toets: praktijkopdrachten.
11, 12, 13
Thema 5 (3 lessen)
5.1 adressenbestand, samenvoegen
5.2 sorteren en zoeken
5.4 internet
Extra opdrachten.
geen
Huiswerk (samenvattingen)
5.5 even een e-mailtje sturen
5.6 Verkeerd verbonden
5.7 Een kleine wereld
Toets: praktijkopdrachten.
10, 11, 12, 13
Thema 6 (3 lessen)
6.1 koppen maken
6.2. zoekopdrachten
6.3 kamer tekenen
Huiswerk (samenvattingen)
6.5 computers maken geen fouten
6.6 Een robot voor je huiswerk
6.7 De bezem er door
Parafenlijst Thema 1 Informatiekunde… dicht bij huis.

Thema 1. (3 lessen.) Paraaf Datum
1.2 kwaad.wps    
1.3 vragen 4 t/m 11    
1.4 toettoet.wps    
Extra opdrachten.    
1, klachten.wps    
2, gesprek.wps    
3. vragen: b en c    
Huiswerk (samenvattingen)    
1.5 Stap voor stap.    
1.6 Een bak vol chips    
1.7 Klaar…. Af.    
Toets: praktijkopdrachten.    
9 vragen: a,b,c.    
10 vragen: a, b.    
11    

Parafenlijst thema 2: Informatiekunde… de stad in.
Thema 2 (4 lessen) Paraaf Datum
2.1 folder    
2.2 vragen: 5, 7, 9, 10, 11    
2.3 vragen: 5, 6, 10    
2.4 vraag: 6    
Extra opdrachten.    
1, cijfers.wps    
2, vragen: a 1 t/m 4    
3. vraag: 3g    
Huiswerk (samenvattingen)    
2.5 In de supermarkt.    
2.6 Poen of pin?    
2.7 Hoe werkt een computer?    
2.8 De dozensjouwers.    
Toets, praktijkopdrachten.    
10 vragen: a,b,c.    
11 vragen: a,b,c.    

Parafenlijst thema 3: Informatiekunde… het land door.

Thema 3 (4 lessen) Paraaf Datum
3.1 imitatie.wps    
3.2 vragen: 2, 4, 5 t/m 11    
3.3 clown.wps    
3.4 uitstap.wks    
Extra opdrachten.    
1, song.wps    
2,    
3, piramide.wps    
4.    
Huiswerk (samenvattingen)    
3.5 Sporen volgens het boekje.    
3.6 Gemak dient de mens.    
3.7 de krant staat er gedrukt op.    
3.8 Ingewikkelde toepassingen.    
Toets: praktijkopdrachten.    
10, vragen. A,b,c.    
11 laten zien    
12 laten zien, formule    
Parafenlijst thema 4: Informatiekunde… de grens over.
Thema 4 (3 lessen) Paraaf Datum
4.1 afdruk (eerst vragen)    
4.3 manders.wps    
Extra opdrachten.    
1, laten zien    
4. laten zien    
Huiswerk (samenvattingen)    
4.5 From Paris to Holland    
4.6 Soms gaat er wat mis…    
4.7 Hardware en software.    
Toets: praktijkopdrachten.    
11 laten zien    
12 laten zien    
13 vragen. A,b,c.    

Parafenlijst thema 5: Informatiekunde… het land door.
Thema 5 (3 lessen) Paraaf Datum
5.1 adreslst.wdb    
5.2 vragen: 3,5a, 5b, 6a, 6b, 7, 8, 9.    
5.4 www    
Extra opdrachten.    
1, huiswerk.wps, klaslst.wdb    
Huiswerk (samenvattingen)    
5.5 Even een e-mailtje sturen.    
5.6 Verkeerd verbonden.    
5.7 Een kleine wereld.    
5.8 Ruimte genoeg?    
Toets: praktijkopdrachten.    
10 laten zien    
11 vragen: a en b.    

Parafenlijst thema 6: Informatiekunde… het land door.
Thema 6 (1 les) Paraaf Datum
6.1 werkstuk.wps    
6.2 toets wps ( 7 vragen)    
Huiswerk    
6.5 Computers maken geen fouten.