Studiewijzer Informatica klas 2vmbo

Overzicht

Algemene informatie

Werken met Disk-It


Algemeen
Je moet leren werken met drie soorten toepassingsprogramma's:
Tekstverwerker, database (gegevensverwerking) en rekenblad.
Deze toepassingen ga je gebruiken bij de afsluitende opdracht. Daarbij moet je (op papier) een doedag voor alle leerlingen op school organiseren.
Om de toepassingen te kunnen gebruiken zal je eerst moeten leren met elke toepassing afzonderlijk om te gaan. Voordat je aan de afsluitende opdracht begint, zal je dus de belangrijkste grondbeginselen van de drie programma's moeten eigen maken.
Dit doen we met het programma "Disk-it" voor Windows.
Iedere leerling werkt in zijn eigen tempo aan de opdrachten uit het boek en bepaalt eigenlijk zelf, hoeveel hij leert. Maar er is wel een mimimaal tempo. Dat is nodig om het eindproject te kunnen uitvoeren. Dus je mag wel sneller werken, maar niet langzamer dan in het jaaroverzicht is aangegeven.
Je moet je leerproces uitvoerig documenteren in je schrift; je cijfer is behalve van proefwerkcijfers ook afhankelijk van je inzet en van de uitvoering van je schrift.
Elke les heb je huiswerk, dit staat aangegeven in de parafenlijst.
In je schrift moeten staan:
Het schrift moet netjes en overzichtelijk zijn.
De opdrachten die klaar zijn, moet je aan je docent laten zien. Als het in orde is, tekent je docent dit af op je opdrachtenoverzicht; dit overzicht wordt maar een keer verstrekt! Lijm of niet het in je schrift. Een voorbeeld zit bij deze studiewijzer.
Voor het eindproject krijg je nog een handleiding, maar voor dit moment is het misschien al nuttig te weten wat je ongeveer moet doen; dan weet je meteen wat je eigenlijk moet leren.
Je moet de volgende opdrachtenuitvoeren:

Veel plezier en succes!        
P. van der Linden en W. Ramautar


Hoe moet je werken met Disk-It en hoe moet je schrift er uit zien?
Elk hoofdstuk begin je met een titelblad.
Hierop staat met grote letters de titel van het hoofdstuk.
Bij elke nieuwe paragraaf maak je een kop met het nummer en de titel.
Deze kop moet je netjes onderstrepen.
Lees de tekst en maak de opdrachten. Noteer elke opdracht in je schrift.
Maak gebruik van de lijst "Wat wil je" en het hulpprogramma, voordat je de docent vragen gaat stellen.
Noteer iedere opdracht die je gemaakt hebt.
Noteer de antwoorden op de vragen met goede zinnen.
Bij de huiswerk opdrachten noteer je ook eerst de kop met nimmer en titel.
Daaronder schrijf je een lijst met belangrijke begrippen uit de tekst, met uitleg erbij.
Deze begrippen kunnen in de tekst cursief gedrukt zijn, maar dat hoeft niet, ook niet cursief gedrukte begrippen moet je kennen.Disk-it voor Windows. Overzicht opdrachten Thema 1. (3 lessen.)
1.2 tekst editen
1.3 gegevens zoeken
1.4 tekeningen maken en editen
Extra opdrachten.
1, tekst editen
2, brief opstellen
3. gegevens opzoeken
Huiswerk (samenvattingen)
1.5 Stap voor stap.
1.6 Een bak vol chips.
1.7 Klaar… af
Toets: praktijkopdrachten.
10, 11 en 12
Thema 2 (4 lessen)
2.1 lay-out
2.2 gegevens opzoeken
2.3 formules
2.4 voorgrond/achtergrond
Extra opdrachten.
1, opmaak
2, gegevens zoeken
3. spreadsheet wijzigen
Huiswerk (samenvattingen)
2.5 In de supermarkt
2.6 Poen of pin
2.7Hoe werkt een computer?
2.8 De dozensjouwers
Toets: praktijkopdrachten.
Opdracht 11, 12, 13
Thema 3 (4 lessen)
3.1 knippen, plakken
3.2 zoeken,
3.3 figuur, importeren, kopiëren, plakken
3.4 spreadsheet afmaken
Extra opdrachten.
1, knippen, plakken
Huiswerk (samenvattingen)
3.5 Sporen volgens het boekje
3.6 Gemak dient de mens
3.7 De krant staat er gedrukt op
3.8 Ingewikkelde toepassingen
Toets: praktijkopdrachten.
11, 12, 13
Thema 4 (3 lessen)
4.1 Query maken, standaard brief
4.3 Rapporten
Extra opdrachten.
4. Word Art
Huiswerk (samenvattingen)
4.5 From Paris to Holland
4.6 Soms gaat er wat mis
4.7 Hardware en soft ware
Toets: praktijkopdrachten.
13, 14, 15
Thema 5 (4 lessen)
5.1 adressenbestand, samenvoegen
5.2 sorteren en zoeken
5.4 internet
Extra opdrachten.
geen
Huiswerk (samenvattingen)
5.5 even een e-mailtje sturen
5.6 Verkeerd verbonden
5.7 Een kleine wereld
5.8 Ruimte genoeg
Toets: praktijkopdrachten.
11, 12, 13, 14
Thema 6 (4 lessen)
6.1 koppen maken
6.2. zoekopdrachten
6.3 kamer tekenen
Extra opdrachten.
1 gemier.wps
2 rapport (eerst vragen).
Huiswerk (samenvattingen)
6.5 computers maken geen fouten
6.6 Een robot voor je huiswerk
6.7 De bezem er door
6.8 In gesprek met de computerParafenlijst Thema 1 Informatiekunde… dicht bij huis.

Thema 1. (3 lessen.) Paraaf Datum
1.2 kwaad.wps    
1.3 vragen 4 t/m 11    
1.4 toettoet.wps    
Extra opdrachten.    
1, klachten.wps    
2, gesprek.wps    
3. vragen: b en c    
Huiswerk (samenvattingen)    
1.5 Stap voor stap.    
1.6 Een bak vol chips    
1.7 Klaar…. Af.    
Toets: praktijkopdrachten.    
10 a1, a2.    
11 a.    
12 a, b, c    

Parafenlijst thema 2: Informatiekunde… de stad in.
Thema 2 (4 lessen) Paraaf Datum
2.1 folder.wps    
2.2 vragen: 5, 7, 9, 10, 11    
2.3 vragen: 5, 6, 8    
2.4 vraag: 5    
Extra opdrachten.    
1, cijfers.wps    
2, vragen: c 1 t/m 7    
3. vraag: b, c    
Huiswerk (samenvattingen)    
2.5 In de supermarkt.    
2.6 Poen of pin?    
2.7 Hoe werkt een computer?    
2.8 De dozensjouwers.    
Toets, praktijkopdrachten.    
11. a1 t/m a3.    
12 a.    
13. a.    

Parafenlijst thema 3: Informatiekunde… het land door.

Thema 3 (4 lessen) Paraaf Datum
3.1 imitatie.wps    
3.2 vragen: 3, 4, 6, 7, 9.    
3.3 clown.wps    
3.4 uitstap.wks    
Extra opdrachten.    
1, oranje.wps    
2, b t/m g    
3, piramide.wps    
Huiswerk (samenvattingen)    
3.5 Sporen volgens het boekje.    
3.6 Gemak dient de mens.    
3.7 de krant staat er gedrukt op.    
3.8 Ingewikkelde toepassingen.    
Toets: praktijkopdrachten.    
11, a1 t/m a3.    
12 laten zien    
13 laten zien, formule    
Parafenlijst thema 4: Informatiekunde… de grens over.
Thema 4 (3 lessen) Paraaf Datum
4.1 afdruk (eerst vragen)    
4.3 manders.wps    
Extra opdrachten.    
1, laten zien    
4. laten zien    
Huiswerk (samenvattingen)    
4.5 From Paris to Holland    
4.6 Soms gaat er wat mis…    
4.7 Hardware en software.    
Toets: praktijkopdrachten.    
13 a, b, c    
14. laten zien    
13 b,d,e.    

Parafenlijst thema 5: Informatiekunde… het land door.
Thema 5 (4 lessen) Paraaf Datum
5.1 adreslst.wdb    
5.2 vragen: 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.    
5.4 www    
Extra opdrachten.    
1, huiswerk.wps, klaslst.wdb    
2. b, c, d.    
Huiswerk (samenvattingen)    
5.5 Even een e-mailtje sturen.    
5.6 Verkeerd verbonden.    
5.7 Een kleine wereld.    
5.8 Ruimte genoeg?    
Toets: praktijkopdrachten.    
11 laten zien    
12. a en b.    

Parafenlijst thema 6: Informatiekunde… het land door.
Thema 6 (1 les) Paraaf Datum
6.1 werkstuk.wps    
6.2 proef.wps ( 8 vragen)    
Extra opdrachten.    
1 gemier.wps    
2 rapport (eerst vragen)    
Huiswerk    
6.5 Computers maken geen fouten.    
6.6 Een robot voor je huiswerk.    
6.7 De bezem erdoor!