EEN DOEDAG ORGANISEREN

Je hebt nu de grondbeginselen van een aantal programma's gehad , namelijk van Word (tekstverwerker) , Access (een database), Excel ( een rekenblad) en Powerpoint (presentatieprogramma) .
De kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan, ga je gebruiken bij het uitvoeren van de afsluitende opdracht. De een weet of kan meer dan de ander, maar dat geeft niet, want gelukkig hoef je het niet zonder hulp of handleiding te doen. Als je een bepaalde handeling niet kunt uitvoeren, dan leer je dat even met behulp van de handleiding of de helpfunctie. Maak gebruik van de beoordelingslijst om te kijken of je product aan de eisen voldoet. Als je er echt niet uit komt, kun je hulp vragen, maar probeer het eerst tien keer zelf!


De Opdracht
Stel je voor dat jij voor alle leerlingen van de school een doedag mag organiseren. Op zo'n doedag kunnen de leerlingen deelnemen aan allerlei activiteiten. Daar moeten ze informatie over krijgen en ze moeten zich aanmelden voor die activiteiten.
Wat moet je dan als organisator allemaal doen?

  1. Een uitnodigingsbrief opstellen aan de leerlingen (Word).
  2. Een informatiefolder maken. (Word)
  3. Een PowerPoint presentatie maken. (hand out).
  4. Een database maken waarin alle gegevens worden opgeslagen. (Access)
  5. Een begroting maken met een rekenblad. (Excel)
  6. Een standaardbrief verzenden betreffende achterstallige betalingen.(Word en Access)


Let op!!         Al je werk moet je opslaan op je eigen H: schijf in het netwerk!!