De uitnodiging

Hierin wordt de doedag aangekondigd.
Wat moet er allemaal in staan?

Op het intekenstrookje moeten de volgende dingen ingevuld kunnen worden:


De brief moet je opslaan onder de naam Uitnodiging doedag, op je H: schijf.